Vedenie spoločnosti

Ing. Miloš Lančarič - konateľ spoločnosti, riaditeľ

 

Ing. Tomáš Orság - konateľ spoločnosti, technický úsek

 

Ing. Ľubomír Dvorský - konateľ spoločnosti, servisné strediská

 

Dušan Pevný - konateľ spoločnosti, výroba