Menu Content/Inhalt
Financovanie Tlačiť E-mail
Zálohu vo výške 20% z kúpnej ceny uhradí budúci kupujúci pri podpise Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.


Zvyšok kúpnej ceny uhradí kupujúci po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na predmet zmluvy.

Spôsob financovania:

    • hypotekárny úver
    • stavebné sporenie
    • hotovosť