References 2001 - 2005

2005

Oddychové centrum, 2. etapa, Trenčianske Stankovce
- vyšší dodávateľ

Obchodno-zábavné centrum MAX, Trenčín
- hrubá stavba - monolitický skelet

Obytný súbor - Štadión II., Galvaniho, Bratislava
- vyšší dodávateľ

Bytový dom, Pod Sokolice, Trenčín
- vyšší dodávateľ

Karuselová pec, Dubnica n/V - hrubá stavba
- monolitické základy

Rekonštrukcia mestského domu, Nám. Sv. Anny, Trenčín
- vyšší dodávateľ

Malý zimný štadión, MG Rink, Trenčín
- vyšší dodávateľ

 

 

2004

Gorenje, sídlo spoločnosti, Bratislava
- hrubá stavba, monolitický skelet

Prístavba spoločnosti TRENAB, Trenčín
- vyšší dodávateľ

ČOV - usadzovacia nádrž, Zvolen
- hrubá stavba - monolitický skelet

Prístavba spoločnosti DAFE, Trenčín
- hrubá stavba

Stavebniny Monolit, Trenčianske Stankovce
- vyšší dodávateľ

Oddychové centrum, 1. etapa, Trenčianske Stankovce
- vyšší dodávateľ

Bytový dom, Hurbanova, Trenčín
- vyšší dodávateľ, vlastná investícia

Scarlet 2., Polyfunkčný dom, Trenčín
- vyšší dodávateľ

Polyfunkčný dom, Dolný Šianec, Trenčín
- vyšší dodávateľ

Tapia - sport, sídlo spoločnosti, Trenčín
- vyšší dodávateľ

Penzión pod hradom, Trenčín
– II. etapa

Bytový dom BL23, Horný Šianec, Trenčín
– hrubá stavba

Bytové domy, Bezručova, Trenčín
– hrubé stavby

 

 

2003

Bytové domy, Bezručova, Trenčín
– dodávateľ hrubej stavby dvoch blokov

Polyfunkčný dom, Dolný Šianec, Trenčín
– dodávateľ hrubej stavby

Penzión pod hradom, Matúšova, Trenčín
– vyšší dodávateľ

CASIS, polyfunkčný objekt, Partizánske
– vyšší dodávateľ

Sklad kože Duras, Selec
– vyšší dodávateľ stavby

Mlynica uhlia, Rohožník
– základové konštrukcie pre oceľovú nadstavbu

Obytný blok BL 23, Horný Šianec, Trenčín
– dodávateľ hrubej stavby

Polyfukčný objekt MIMA, Trenč. Teplice
– dodávateľ hrubej stavby

Zlatá huta, Kuzmányho, Trenčín
– vyšší dodávateľ stavbyKVETA, veľkosklad umelých kvetov, Trenč. Stankovce
– vyšší dodávateľ

 

 

2002

ZŠ Trenč. Stankovce
– vyšší dodávateľ rekonštrukcie strechy

Amadeus, Trenč. Teplice
– vyšší dodávateľ rekonštrukcie objektu

Woodinex, areál ZVS, Dubnica nad Váhom
– vyšší dodávateľ

Interex Plus, Trenčín
– vyšší dodávateľ dokončenia stavby

Sídlo ADB Real, Soblahovská, Trenčín
– dodávateľ hrubej stavby a povrchových úprav

Polyfunkčný objekt RMC, Nová Dubnica
– dodávateľ hrubej stavby

Obytný blok BL 21, Horný Šianec
– dodávateľ hrubej stavby

Revitalizácia Zámockej ulice, Bratislava
– dodávateľ hrubej stavby blokov 2A, 2B, 2C, 2D a 1C, 1D

 

 

2001

Interex Plus, Trenčín
– dodávateľ hrubej stavby

Rekonštrukcia podnikovej predajne OZETA, Trenčín
– vyšší dodávateľ

Obytný dom 19 b.j., Veľkomoravská, Trenčín
– vyšší dodávateľ

Rekonštrukcia a prístavba Park Hotela, Teplice
– vyšší dodávateľ

 

MONOLIT Slovakia s.r.o. - WE BUILD / WE RECONSTRUCT / WE TRADE