Referencie 1995 - 2000

2000

Carrefour, Nový Smíchov, Praha (ČR)
- subdodávateľ tesárskych konštrukcií

RD, Horný Šianec, Trenčín
– dodávka stavby RD na kľúč

Prístavba vstupného areálu OZETA, Trenčín
– vyšší dodávateľ

Rekonštrukcia bytových domov č.381 a 382, Štefánikova, Trenčín
– vyšší dodávateľ

AB Scarlet, Mierové nám., Trenčín
– vyšší dodávateľ

 

1999

AB TIO, Jesenského, Trenčín
– dodávateľ hrubej stavby

KUKA ENCO, 220 tonový lis, Dubnica nad Váhom
– vyšší dodávateľ stavebnej časti

Obytný dom 46 b.j., Halalovka, Trenčín
– vyšší dodávateľ

 

1998

Radové domy, Zlatovská, Trenčín
– dodávateľ hrubej stavby

Hromadné garáže, Bánovce nad Bebravou
– vyšší dodávateľ 180 garáží, železobetónová konštrukcia

ČOV Litomyšl (ČR)
- dodávateľ betónových konštrukcií

APB NES, Nová Dubnica, 2.etapa
– vyšší dodávateľ

Odležiareň surovín Wienerberger, Číčenice (ČR)
- vyšší dodávateľ

ACCORD, Trenčín
– dodávateľ monolitického skeletu

 

1997

Obytný dom, Donathstrasse 28, Drážďany, SRN
– dodávateľ hrubej stavby

APB NES, Nová Dubnica, 1. etapa
– dodávateľ hrubej stavby

Slovenská Sporiteľňa, Trenčín
– dodávateľ hrubej stavby, železobetónový skelet

Sklad pilín Wienerberger, Lety (ČR)
- vyšší dodávateľ, monolitická konštrukcia

Rekonštrukcia centrály WIENERBERGER Z.I., České Budějovice (ČR)
- generálny dodávateľ

ES – fakulta, Masarykova univerzita, Brno (ČR)
- subdodávateľ tesárskych konštrukcií, železobetónový skelet

 

1996

Obytný dom s predajňou Billa, Brno (ČR)
- dodávateľ tesárskych a železiarskych konštrukcií, 9 poschodí

Polyfunkčný objekt Sulzer, Praha (ČR)
- subdodávateľ tesárskych konštrukcií

Obchodné centrum Domino (ČR)
-subdodávateľ tesárskych a železiarskych konštrukcií, železobetónový skelet

Česká typografia, Praha (ČR)
- subdodávateľ tesárskych konštrukcií, železobetónový skelet

AB, Konevova, Praha (ČR)
- subdodávateľ tesárskych konštrukcií, železobetónový skelet

 

1995

Schrack, Praha (ČR)
- subdodávateľ tesárskych konštrukcií, železobetónový skelet

OD PLUS Teplice (ČR)
- subdodávateľ HSV prác

Trolejbusová vozovňa Brno, Komín (ČR)
- subdodávateľ tesárskych a železiarskych prác, železobetónový skelet

 

MONOLIT Slovakia s.r.o. - WE BUILD / WE RECONSTRUCT / WE TRADE