Referencie 2011 - 2015

2015

Hotel PANORAMA, Trenčianske Teplice

Bytový dom Sedličná 2.etapa, Trenčianske Stankovce

 

2014

Vila MONTE CARLO

Polyfunkčný objekt, ul Komenského, Nové Mesto nad Váhom


Bytový dom Sedličná 1.etapa, Trenčianske Stankovce


RD Marián Gáborík, Trenčín – hrubá stavba

Výstavba inžinierskych sietí pre Kúpalisko Zelená žaba Trenčianske Teplice

Bytový dom Liptovská - 3. etapa, Trenčín


Mestská vila Trenčín, Brezina - hrubá stavba

Rekreačný objekt, Motešice

 

 

2013

Radové RD 9-16, Obytný súbor Na Kameni, Kubrá, Trenčín

Rozšírenie areálu firmy KVETA, Trenčianske Stankovce – hrubá stavba

Garáž a spevnené plochy, Záblatie, Trenčín

Villa Odetta, Mariánka, Bratislava

Bytový dom s polyfunkciou, Gabrišova, Nové Mesto nad Váhom

Bytový dom, Obytná zóna Na Kameni, Kubrá, Trenčín

 

 

2012

Komunikácie a inžinierske siete, Na Kameni, Kubrá, Trenčín

Hotel Panoráma, Trenčianske Teplice (hrubá stavba)

Radové RD 1-8, Obytný súbor Na Kameni, Kubrá, Trenčín

Rodinné domy, Nová Vrakuňa - 2. Etapa, Bratislava

RD Kubrá, Trenčín

 

 

2011

Hotel Vista, Centrum turstického ruchu, Dolní Morava, Česká republika (hrubá stavba)

Tenisový areál Morghan, Myjava

Polyfunkčný objekt LANTEON, Trenčín

Bytový dom Liptovská, 2. etapa, Trenčín

IBV Zlatovce, Trenčín

Polyfunkčný objekt INFINITY TN


 

 

MONOLIT Slovakia s.r.o. - WE BUILD / WE RECONSTRUCT / WE TRADE