top monolit

top img2

Financovanie

 

  • zálohu vo výške 10.000,- € uhradí budúci kupujúci po podpise Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve prevodom do 3 pracovných dní na účet predávajúceho,
  • vlastné finančné prostriedky uhradí budúci kupujúci do 30 kalendárnych dní po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na predmet zmluvy,
  • doplatok financovaný hypotekárnym úverom (stavebným sporením) uhradí budúci kupujúci do 30 kalendárnych dní po zápise bytov na list vlastníctva

 

 

Spôsob financovania:

  • hypotekárny úver
  • stavebné sporenie
  • vlastné finančné prostriedky

 

OS HALALOVKA

OS HALALOVKA
Pripravili sme pre Vás projekt jedinečného bývania v obľúbenej lokalite „Južanov v Obytnom súbore Halalovka, na sídlisku Juh, s plnou občianskou vybavenosťou .
Pri riešení projektu sme kládli dôraz na kvalitu a environmentálne riešenie Vášho budúceho bývania. Projekt zahŕňa zelené strechy, vsakovacie dlažby na parkoviskách, prízemné byty so záhradkami, bohatá výsadba zelene v okolí bytových domov a športové ihrisko pre Vaše deti.

KONTAKT

KONTAKT
Monolit Slovakia, s.r.o.
Nám. sv. Anny 360/10
911 01 Trenčín

Telefón: +421 32 6494531
Mobil: +421 905 898 624

E-mail: byty@monolit.sk

Copyright © 2021 Monolit Slovakia, s.r.o.

All rights reserved   #

webdesign: dveBe

Všetky Vami poskytnuté osobné údaje sú spracované v súlade zo zákonom č.122/2013 o ochrane osobných údajov v platnom znení.