top monolit

Obytný súbor Hanzlíkovská, Trenčín - Záblatie

 

Moderné bývanie v ekologicky riešených bytových domoch so zelenými strechami.

Pripravili sme pre Vás projekt rodinného bývania v Obytnom súbore Hanzlíkovská,  na okraji Trenčína, v  lokalite mestskej časti Záblatie.

Pri riešení projektu sme kládli dôraz na kvalitu a environmentálne riešenie Vášho budúceho bývania. Projekt zahŕňa zelené strechy, vsakovacie dlažby na parkoviskách, oddychovú zónu, detské ihrisko a bohatú výsadbu zelene v okolí bytových domov.

 O PROJEKTE

Bytový dom č. 9

Začiatok výstavby : 01/2021

Ukončenie výstavby:            31.01.2022
Odovzdanie bytov:               30.04.2022

Popis projektu

Obytný súbor pozostáva z desiatich samostatne stojacich malopodlažných bytových domov. V každom bytovom dome je na prvom nadzemnom podlaží navrhnutých šesť garáží, šestnásť pivníc, kotolňa, výťah, elektro rozvodňa a schodisko. Na druhom až štvrtom nadzemnom podlaží sú navrhnuté dva jednoizbové, tri dvojizbové a jeden trojizbový byt. Na piatom – najvyššom ustupujúcom podlaží sú navrhnuté jeden jednoizbový, dva dvojizbové a jeden štvorizbový byt. Z toho jeden dvojizbový a štvorizbový  byt majú rozľahlé terasy.

Vďaka vhodnej orientácii k svetovým stranám je v bytoch po celý deň dostatok svetla.

Dispozícia 3-izbových bytov a 4-izbového bytu je riešená podľa súčasných trendov, ktorú preferujú naši klienti, s rozdelením na dennú a nočnú zónu.

Prístup  do  bytov  je  zo  spoločného  schodiska  a  výťahom.  Vykurovanie  a  zásobovanie  teplou  úžitkovou  vodou  je  centrálne,  zo  spoločnej  kotolne.  Každý byt  má  samostatné  meranie  tepla,  elektrickej  energie  a  vody.

K bytom je priradená pivnica a jedno parkovacie miesto pred bytovým domom. Šesť bytov má pridelenú samostatnú garáž, v rámci ktorej je pivničný priestor. Výhodou majiteľa garáže je parkovacie miesto pred garážou.  

Na priľahlých pozemkoch patriacich k bytovému domu budú vybudované komunikácie, chodníky a bohatá parková zeleň.

Dopravná dostupnosť a občianska vybavenosť mestskej časti Záblatie:

Poloha objektu umožňuje rýchlu dopravu na diaľnicu D1 smer Bratislava, Žilina a do nákupných centier.

V blízkosti objektu sa nachádza zastávka MHD , supermaket LIDL, základná škola, školské  ihrisko a materská škola.

Príroda v okolí Záblatia a Zlatoviec ponúka rodinám počas celého roka možnosť športovania a trávenia voľného času.

shape1

BD1 BD2 BD4 BD5 BD7 BD8

OS HANZLÍKOVSKÁ

OS HANZLÍKOVSKÁ
Pripravili sme pre Vás projekt rodinného bývania v Obytnom súbore Hanzlíkovská, na okraji Trenčína, v lokalite mestskej časti Záblatie.
Pri riešení projektu sme kládli dôraz na kvalitu a environmentálne riešenie Vášho budúceho bývania. Projekt zahŕňa zelené strechy, vsakovacie dlažby na parkoviskách a bohatú výsadbu zelene v okolí bytových domov.

KONTAKT

KONTAKT
Monolit Slovakia, s.r.o.
Nám. sv. Anny 360/10
911 01 Trenčín

Telefón: +421 32 6494531
Mobil: +421 905 898 624

E-mail: byty@monolit.sk

Copyright © 2021 Monolit Slovakia, s.r.o.

All rights reserved   #

webdesign: dveBe

Všetky Vami poskytnuté osobné údaje sú spracované v súlade zo zákonom č.122/2013 o ochrane osobných údajov v platnom znení.