top monolit

top img2

Vybavenie bytu - Holobyt

 

Vstupné dvere do bytového domu :

 • hliníkové so systémom zjednotenia kľúčov pre spoločné priestory

Vstupné dvere:

 • bezpečnostné 7-bodové, oceľová bezpečnostná zárubňa.

 Okná a balkónové dvere:

 • 6 komorový plastový profil s izolačným trojsklom,
 • vonkajšie hliníkové a vnútorné plastové parapety,
 • oceľové zábradlia na balkónoch a terasách.

 Podlahové krytiny:

 • na balkónoch mrazuvzdorná keramická dlažba,
 • na terasách 5.NP v bytoch č.20 a č.21 bude dlažba na terčoch.

 Povrchové úpravy:

 • vnútorné omietky, vrchný náter stien a stropov bielou farbou,
 • v kúpeľniach a vo WC omietky, vrchný náter stropu bielou farbou.

 Vybavenie kúpeľne a WC

 • závesný podomietkový systém pre WC,
 • odsávací ventilátor so spätnou klapkou,
 • prívod studenej vody a odpadový zápachový uzáver pre práčku,
 • prívody teplej a studenej vody, vývody odpadu,
 • v kúpeľni osadený rebríkový radiátor.

 Vybavenie kuchyne:

 • el. rozvody 230 V, prívod studenej a teplej vody, vývod odpadu,
 • sporáková kombinácia 400 V,
 • všetky byty majú prípravu na digestor so spätnou klapkou.

Silnoprúdové rozvody:

 • káblové rozvody z medených káblov, vypínače a zásuvky bielej farby ,
 • príprava pre montáž vonkajších žalúzií na diaľkové ovládanie.

 Slaboprúdové rozvody:

 • domáci telefón a elektronický vrátnik,
 • rozvody internetovej prípojky (optokáble).

 

Vykurovanie, rozvody vody:

 • vykurovacie telesá panelové oceľové s termostatickými hlavicami,
 • meranie odberu tepla v byte bude riešené PRVN (pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov) s diaľkovým odpočtom,
 • vodomery s diaľkovým odpočtom

 Garážová brána:

 • sekčná brána oceľová, plná, zateplená, elektropohon,
 • 2ks diaľkové ovládanie.

 

Budúci predávajúci si vyhradzuje právo zmeny použitých položiek vo vybavení bytu a ich nahradenie položkami porovnateľnej kvality.
Všetky použité položky sú definované všeobecne pre bytový dom, preto pre konkrétny byt platia položky zakreslené v pôdoryse (príloha č.1 k ZOBKZ).

OS HANZLÍKOVSKÁ

OS HANZLÍKOVSKÁ
Pripravili sme pre Vás projekt rodinného bývania v Obytnom súbore Hanzlíkovská, na okraji Trenčína, v lokalite mestskej časti Záblatie.
Pri riešení projektu sme kládli dôraz na kvalitu a environmentálne riešenie Vášho budúceho bývania. Projekt zahŕňa zelené strechy, vsakovacie dlažby na parkoviskách a bohatú výsadbu zelene v okolí bytových domov.

KONTAKT

KONTAKT
Monolit Slovakia, s.r.o.
Nám. sv. Anny 360/10
911 01 Trenčín

Telefón: +421 32 6494531
Mobil: +421 905 898 624

E-mail: byty@monolit.sk

Copyright © 2021 Monolit Slovakia, s.r.o.

All rights reserved   #

webdesign: dveBe

Všetky Vami poskytnuté osobné údaje sú spracované v súlade zo zákonom č.122/2013 o ochrane osobných údajov v platnom znení.