top monolit

BD OPATOVSKÁ ul., SIHOŤ V.

 

Bývanie v tichej časti sídliska s pekným výhľadom

Obľúbená lokalita s výhľadmi na pútnické miesto Skalka a lesy nad Kubrou, bývanie v tichej časti sídliska Sihoť V., východne od mesta Trenčín. Bytový dom je situovaný v blízkosti rieky Váh. Hrádza ponúka rodinám počas celého roka možnosť športovania a trávenia voľného času.

O PROJEKTE

Začiatok výstavby :             05/2019
Ukončenie výstavby:            05/2020
Odovzdanie bytov:               08/2020

 

Popis projektu

V BYTOVOM DOME je na prvom nadzemnom podlaží navrhnutých deväť garáží, tridsaťtri samostatných pivníc, kotolňa, výťah, elektrorozvodňa a schodisko.

Vo vchode na druhom až ôsmom nadzemnom podlaží sú navrhnuté jeden jednoizbový, štyri dvojizbové a jeden trojizbový byt.

Dispozícia trojizbových bytov je delená na dennú a nočnú zónu.

Prístup do bytov je zo spoločného schodiska a výťahom. Vykurovanie bytov a zásobovanie teplou úžitkovou vodou je centrálne, zo spoločnej kotolne. Vzhľadom na samostatnosť a nezávislosť budúcich vlastníkov bytov má každý byt samostatné meranie tepla, elektrickej energie a vody.

 

Vybavenie bytu

Všetky typy bytov budú v ponuke „štandard“ t.z., že budú vybavené interiérovými dverami s obložkovými zárubňami a podlahovými krytinami. Vo WC a v kúpeľniach budú položené obklady, dlažby a tiež zabudované zariaďovacie predmety (sanita, batérie...).

V prípade záujmu klientov o holobyt je po vzájomnej dohode možné urobiť odpočet štandardu.

 

BD OPATOVSKÁ ul., SIHOŤ V.

BD OPATOVSKÁ ul., SIHOŤ V.
Bývanie v tichej časti sídliska s pekným výhľadom.
Obľúbená lokalita s výhľadmi na pútnické miesto Skalka a lesy nad Kubrou, bývanie v tichej časti sídliska Sihoť V., východne od mesta Trenčín. Bytový dom je situovaný v blízkosti rieky Váh. Hrádza ponúka rodinám počas celého roka možnosť športovania a trávenia voľného času.

KONTAKT

KONTAKT
Monolit Slovakia, s.r.o.
Nám. sv. Anny 360/10
911 01 Trenčín

Telefón: +421 32 6494531
Mobil: +421 905 898 624

E-mail: byty@monolit.sk

Copyright © 2019 Monolit Slovakia, s.r.o.

All rights reserved   #

Všetky Vami poskytnuté osobné údaje sú spracované v súlade zo zákonom č.122/2013 o ochrane osobných údajov v platnom znení.