top monolit

top img2

Financovanie

  • zálohu vo výške 10.000,- € uhradí budúci kupujúci po podpise Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve prevodom do 3 pracovných dní na účet predávajúceho
  • vlastné finančné prostriedky uhradí budúci kupujúci do 30 kalendárnych dní po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na predmet zmluvy,
  • doplatok financovaný hypotekárnym úverom (stavebným sporením) uhradí budúci kupujúci do 30 kalendárnych dní po zápise bytov na list vlastníctva.

 

Spôsob financovania:

  • hypotekárny úver
  • stavebné sporenie
  • vlastné finančné prostriedky

 

BD OPATOVSKÁ ul., SIHOŤ V.

BD OPATOVSKÁ ul., SIHOŤ V.
Bývanie v tichej časti sídliska s pekným výhľadom.
Obľúbená lokalita s výhľadmi na pútnické miesto Skalka a lesy nad Kubrou, bývanie v tichej časti sídliska Sihoť V., východne od mesta Trenčín. Bytový dom je situovaný v blízkosti rieky Váh. Hrádza ponúka rodinám počas celého roka možnosť športovania a trávenia voľného času.

KONTAKT

KONTAKT
Monolit Slovakia, s.r.o.
Nám. sv. Anny 360/10
911 01 Trenčín

Telefón: +421 32 6494531
Mobil: +421 905 898 624

E-mail: byty@monolit.sk

Copyright © 2019 Monolit Slovakia, s.r.o.

All rights reserved   #

Všetky Vami poskytnuté osobné údaje sú spracované v súlade zo zákonom č.122/2013 o ochrane osobných údajov v platnom znení.