top monolit

top img2

Galéria - vizualizácie

 

Vizualizácia exteriéru

 

Vizualizácia 2i bytu - 1. varianta

 

Vizualizácia 2i bytu - 2. varianta

 

Vizualizácie kúpeľne bytov č. 1,7,13,19,25,31,37

 

Vizualizácie kúpeľne bytov č. 6,12,18,24,30,36,42

 

Vizualizácie kúpeľne bytov č. 8,14,20,22,23,28,29,34,35,38,40

 

Vizualizácie kúpeľne bytov č. 2,3,4,5,9,10,11,15,16,17,21,26,27,32,33,39,41

 

Vizualizácie WC bytov č. 1,7,13,19,25,31,37

 

Vizualizácie WC bytov č. 2,3,4,5,8,9,10,11,14,15,16,17,20,21,22,23,26,27,28,29,32,33,34,35,38,39,40,41

 

Vizualizácie WC bytov č. 6,12,18,24,30,36,42

 

BD OPATOVSKÁ ul., SIHOŤ V.

BD OPATOVSKÁ ul., SIHOŤ V.
Bývanie v tichej časti sídliska s pekným výhľadom.
Obľúbená lokalita s výhľadmi na pútnické miesto Skalka a lesy nad Kubrou, bývanie v tichej časti sídliska Sihoť V., východne od mesta Trenčín. Bytový dom je situovaný v blízkosti rieky Váh. Hrádza ponúka rodinám počas celého roka možnosť športovania a trávenia voľného času.

KONTAKT

KONTAKT
Monolit Slovakia, s.r.o.
Nám. sv. Anny 360/10
911 01 Trenčín

Telefón: +421 32 6494531
Mobil: +421 905 898 624

E-mail: byty@monolit.sk

Copyright © 2019 Monolit Slovakia, s.r.o.

All rights reserved   #

Všetky Vami poskytnuté osobné údaje sú spracované v súlade zo zákonom č.122/2013 o ochrane osobných údajov v platnom znení.