AKTUALITY

MONOLIT Slovakia, s.r.o.

MYSLÍME AJ NA EKOLÓGIU

 

Zelené strechy

Súčasťou projektu Za Liptovskou sú aj ZELENÉ STRECHY, ktoré majú mnoho výhod nie len pre životné prostredie, ale aj pre bývanie.

Výhody:

 • zabraňujú prehrievaniu striech – oproti „klasickým“ strechám (lepenka, plech, škridla) sú chladnejšie o 17-24 °C
 • redukujú výkyvy teplôt medzi dňom a nocou
 • fungujú ako tepelná a zvuková izolácia
 • odľahčujú kanalizáciu lebo spomaľujú odtok dažďovej vody – 10 cm substrát pokrytý vhodnými rastlinami zadrží až 50 mm zrážok
 • produkujú kyslík a zadržujú oxid uhličitý
 • absorbujú škodliviny zo vzduchu, filtrujú častice prachu a zabraňujú jeho víreniu
 • pokladajú sa za nehorľavé
 • zmierňujú kolísanie vlhkosti vzduchu
 • majú neobmedzenú životnosť
 • pôsobia z hľadiska rekreácie a odpočinku veľmi esteticky
 • môžu byť koncipované aj ako záhradky pre pestovanie kvetín a zeleniny

 

Dažďová záhrada

DAŽĎOVÁ ZÁHRADA funguje ako bioretenčný systém na spomalenie odtoku dažďovej vody z intenzívnych búrok.

Dažďová záhrada je cielená depresia (priehlbina), určená na zber dažďovej vody z pevných plôch: striech, chodníkov, parkovísk a pod. Voda tak prirodzene vsiakne do podložia a nedochádza k zbytočnému odvodňovaniu krajiny.
Pod pojmom dažďová záhrada si môžeme predstaviť spoločenstvo rastlín, ktoré odolávajú extrémnym podmienkam krátkodobého zamokrenia. Je teda nielen funkčnou, ale aj krásnou časťou nášho okolia.

Výhody:

 • Zmierňuje horúčavu počas letných mesiacov (vyparená a pozbieraná dažďová voda v záhrade zníži teplotu v priemere asi o 2 °C).
 • Zvyšuje vlhkosť vzduchu na pozemku.
 • Znižuje prašnosť a výskyt alergénov v ovzduší.
 • Ušetrí financie (výdavky na odkanalizovanie dažďovej vody).
 • Zmierňuje riziko povodní.
 • Zvyšuje zásoby podzemných vôd.
 • Nevytvára podmienky pre stojatú vodu, takže sa netreba obávať komárov.
 • Vytvorí útočisko pre voľne žijúce živočíchy vrátane vtákov a motýľov.
 • Vráti vodu do malého vodného cyklu (strecha jedného rodinného domu prispeje každý rok k úbytku cca 100 m3 vody).
 • Vytvorí unikátny ekosystém, ktorý môže byť zároveň estetickým skvostom záhrady.

 

 

Enviromentálne parkoviská

Environmentálne parkoviská, sú taktiež súčasťou projektu BD ZA LIPTOVSKOU.

Betónové produkty nie sú len opticky pekné, ale ich prednosťou je aj ekologická výhoda: odľahčujú povrch. Prírode sú schopné vrátiť drahocennú dažďovú vodu tým, že cez škáry alebo priamo cez prvky vracajú povrchovú vodu do prirodzeného obehu!

  

MONOLIT Slovakia s.r.o. - STAVIAME / REKONŠTRUUJEME / OBCHODUJEME