KARIÉRA

MONOLIT Slovakia, s.r.o.

Naša spoločnosť sa každým rokom rozširuje o nových zamestnancov, ktorí zabezpečujú chod a posunutie sa spoločnosti vpred.

V súčasnosti zamestnávame 63 zamestnancov pracujúcich v rôznych odboroch. Zamestnancom dávame priestor na odborný rast a sebarealizáciu. Kladieme veľký dôraz na neustály rozvoj individuálnych a skupinových schopností, na dobré medziľudské vzťahy a pracovné prostredie.


Od našich zamestnancov očakávame

- profesionalitu

- schopnosť pracovať individuálne aj v kolektíve

- vysoké pracovné nasadenie

- časovú flexibilitu

- organizačné schopnosti

- zodpovednosť a samostatnosť

- lojálnosť voči firme

- chuť ďalej sa vzdelávať

Našim zamestnancom ponúkame

- perspektívne a rozvíjajúce sa zamestnanie

- príjemné pracovné prostredie a mladý kolektív

- rozvoj osobnosti a kariéry

- platové podmienky zodpovedajúce významu pozície a pracovnému výkonu

MONOLIT Slovakia s.r.o. - STAVIAME / REKONŠTRUUJEME / OBCHODUJEME