KARIÉRA

MONOLIT Slovakia, s.r.o.

Personálna politika

Hlavným cieľom personálnej politiky našej spoločnosti je zabezpečenie profesne kvalitných zamestnancov na všetky pracovné pozície, stabilizácia a ďalší rozvoj nášho kompaktného a kvalifikovaného kolektívu. Od našich zamestnancov sa očakáva, že budú poskytovať to najlepšie zo svojich znalostí a schopností a svoju prácu budú odvádzať takým spôsobom, aby boli spokojní naši partneri.
Je našou prioritou zabezpečiť pre všetkých zamestnancov dobré pracovné podmienky, ktoré umožňujú ich profesný rozvoj a rozvoj ich odborných znalostí. Oceňujeme kvalitne odvedenú prácu každého jednotlivca.

Motivácia a stabilizácia zamestnancov

Spoločnosť neustále rozširuje systém benefitov a zamestnaneckých výhod, ktorých cieľom je motivovať našich zamestnancov :

- systémom odmeňovania

- vzdelávaním sa prostredníctvom odborných školení, kurzov a seminárov

- možnosťou využitia športových a kultúrnych programov

- spoločenskými podujatiami

- zabezpečením zdravotnej starostlivosti

- príspevkami zamestnávateľa na stravné

- ďalším vzdelávaním a vývojomMONOLIT Slovakia s.r.o. - STAVIAME / REKONŠTRUUJEME / OBCHODUJEME