Aktuálne pozície

Momentálne neponúkame žiadne voľné pozície.

Personálna politika

Hlavným cieľom personálnej politiky našej spoločnosti je zabezpečenie profesne kvalitných zamestnancov na všetky pracovné pozície, stabilizácia a ďalší rozvoj nášho kompaktného a kvalifikovaného kolektívu. Od našich zamestnancov sa očakáva, že budú poskytovať to najlepšie zo svojich znalostí a schopností a svoju prácu budú odvádzať takým spôsobom, aby boli spokojní naši partneri.
Je našou prioritou zabezpečiť pre všetkých zamestnancov dobré pracovné podmienky, ktoré umožňujú ich profesný rozvoj a rozvoj ich odborných znalostí. Oceňujeme kvalitne odvedenú prácu každého jednotlivca.

Motivácia a stabilizácia zamestnancov

Spoločnosť neustále rozširuje systém benefitov a zamestnaneckých výhod, ktorých cieľom je motivovať našich zamestnancov :

- systémom odmeňovania

- vzdelávaním sa prostredníctvom odborných školení, kurzov a seminárov

- možnosťou využitia športových a kultúrnych programov

- spoločenskými podujatiami

- zabezpečením zdravotnej starostlivosti

- príspevkami zamestnávateľa na stravné

- ďalším vzdelávaním a vývojomNaša spoločnosť sa každým rokom rozširuje o nových zamestnancov, ktorí zabezpečujú chod a posunutie sa spoločnosti vpred.

V súčasnosti zamestnávame 63 zamestnancov pracujúcich v rôznych odboroch. Zamestnancom dávame priestor na odborný rast a sebarealizáciu. Kladieme veľký dôraz na neustály rozvoj individuálnych a skupinových schopností, na dobré medziľudské vzťahy a pracovné prostredie.


Od našich zamestnancov očakávame

- profesionalitu

- schopnosť pracovať individuálne aj v kolektíve

- vysoké pracovné nasadenie

- časovú flexibilitu

- organizačné schopnosti

- zodpovednosť a samostatnosť

- lojálnosť voči firme

- chuť ďalej sa vzdelávať

Našim zamestnancom ponúkame

- perspektívne a rozvíjajúce sa zamestnanie

- príjemné pracovné prostredie a mladý kolektív

- rozvoj osobnosti a kariéry

- platové podmienky zodpovedajúce významu pozície a pracovnému výkonu

MONOLIT Slovakia s.r.o. - STAVIAME / REKONŠTRUUJEME / OBCHODUJEME