Referencie 1995 - 2000

2000

Carrefour, Nový Smíchov, Praha (ČR)
- subdodávateľ tesárskych konštrukcií

RD, Horný Šianec, Trenčín
– dodávka stavby RD na kľúč

Prístavba vstupného areálu OZETA, Trenčín
– vyšší dodávateľ

Rekonštrukcia bytových domov č.381 a 382, Štefánikova, Trenčín
– vyšší dodávateľ

AB Scarlet, Mierové nám., Trenčín
– vyšší dodávateľ

 

1999

AB TIO, Jesenského, Trenčín
– dodávateľ hrubej stavby

KUKA ENCO, 220 tonový lis, Dubnica nad Váhom
– vyšší dodávateľ stavebnej časti

Obytný dom 46 b.j., Halalovka, Trenčín
– vyšší dodávateľ

 

1998

Radové domy, Zlatovská, Trenčín
– dodávateľ hrubej stavby

Hromadné garáže, Bánovce nad Bebravou
– vyšší dodávateľ 180 garáží, železobetónová konštrukcia

ČOV Litomyšl (ČR)
- dodávateľ betónových konštrukcií

APB NES, Nová Dubnica, 2.etapa
– vyšší dodávateľ

Odležiareň surovín Wienerberger, Číčenice (ČR)
- vyšší dodávateľ

ACCORD, Trenčín
– dodávateľ monolitického skeletu

 

1997

Obytný dom, Donathstrasse 28, Drážďany, SRN
– dodávateľ hrubej stavby

APB NES, Nová Dubnica, 1. etapa
– dodávateľ hrubej stavby

Slovenská Sporiteľňa, Trenčín
– dodávateľ hrubej stavby, železobetónový skelet

Sklad pilín Wienerberger, Lety (ČR)
- vyšší dodávateľ, monolitická konštrukcia

Rekonštrukcia centrály WIENERBERGER Z.I., České Budějovice (ČR)
- generálny dodávateľ

ES – fakulta, Masarykova univerzita, Brno (ČR)
- subdodávateľ tesárskych konštrukcií, železobetónový skelet

 

1996

Obytný dom s predajňou Billa, Brno (ČR)
- dodávateľ tesárskych a železiarskych konštrukcií, 9 poschodí

Polyfunkčný objekt Sulzer, Praha (ČR)
- subdodávateľ tesárskych konštrukcií

Obchodné centrum Domino (ČR)
-subdodávateľ tesárskych a železiarskych konštrukcií, železobetónový skelet

Česká typografia, Praha (ČR)
- subdodávateľ tesárskych konštrukcií, železobetónový skelet

AB, Konevova, Praha (ČR)
- subdodávateľ tesárskych konštrukcií, železobetónový skelet

 

1995

Schrack, Praha (ČR)
- subdodávateľ tesárskych konštrukcií, železobetónový skelet

OD PLUS Teplice (ČR)
- subdodávateľ HSV prác

Trolejbusová vozovňa Brno, Komín (ČR)
- subdodávateľ tesárskych a železiarskych prác, železobetónový skelet

 

Referencie 2001 - 2005

2005

Oddychové centrum, 2. etapa, Trenčianske Stankovce
- vyšší dodávateľ

Obchodno-zábavné centrum MAX, Trenčín
- hrubá stavba - monolitický skelet

Obytný súbor - Štadión II., Galvaniho, Bratislava
- vyšší dodávateľ

Bytový dom, Pod Sokolice, Trenčín
- vyšší dodávateľ

Karuselová pec, Dubnica n/V - hrubá stavba
- monolitické základy

Rekonštrukcia mestského domu, Nám. Sv. Anny, Trenčín
- vyšší dodávateľ

Malý zimný štadión, MG Rink, Trenčín
- vyšší dodávateľ

 

 

2004

Gorenje, sídlo spoločnosti, Bratislava
- hrubá stavba, monolitický skelet

Prístavba spoločnosti TRENAB, Trenčín
- vyšší dodávateľ

ČOV - usadzovacia nádrž, Zvolen
- hrubá stavba - monolitický skelet

Prístavba spoločnosti DAFE, Trenčín
- hrubá stavba

Stavebniny Monolit, Trenčianske Stankovce
- vyšší dodávateľ

Oddychové centrum, 1. etapa, Trenčianske Stankovce
- vyšší dodávateľ

Bytový dom, Hurbanova, Trenčín
- vyšší dodávateľ, vlastná investícia

Scarlet 2., Polyfunkčný dom, Trenčín
- vyšší dodávateľ

Polyfunkčný dom, Dolný Šianec, Trenčín
- vyšší dodávateľ

Tapia - sport, sídlo spoločnosti, Trenčín
- vyšší dodávateľ

Penzión pod hradom, Trenčín
– II. etapa

Bytový dom BL23, Horný Šianec, Trenčín
– hrubá stavba

Bytové domy, Bezručova, Trenčín
– hrubé stavby

 

 

2003

Bytové domy, Bezručova, Trenčín
– dodávateľ hrubej stavby dvoch blokov

Polyfunkčný dom, Dolný Šianec, Trenčín
– dodávateľ hrubej stavby

Penzión pod hradom, Matúšova, Trenčín
– vyšší dodávateľ

CASIS, polyfunkčný objekt, Partizánske
– vyšší dodávateľ

Sklad kože Duras, Selec
– vyšší dodávateľ stavby

Mlynica uhlia, Rohožník
– základové konštrukcie pre oceľovú nadstavbu

Obytný blok BL 23, Horný Šianec, Trenčín
– dodávateľ hrubej stavby

Polyfukčný objekt MIMA, Trenč. Teplice
– dodávateľ hrubej stavby

Zlatá huta, Kuzmányho, Trenčín
– vyšší dodávateľ stavbyKVETA, veľkosklad umelých kvetov, Trenč. Stankovce
– vyšší dodávateľ

 

 

2002

ZŠ Trenč. Stankovce
– vyšší dodávateľ rekonštrukcie strechy

Amadeus, Trenč. Teplice
– vyšší dodávateľ rekonštrukcie objektu

Woodinex, areál ZVS, Dubnica nad Váhom
– vyšší dodávateľ

Interex Plus, Trenčín
– vyšší dodávateľ dokončenia stavby

Sídlo ADB Real, Soblahovská, Trenčín
– dodávateľ hrubej stavby a povrchových úprav

Polyfunkčný objekt RMC, Nová Dubnica
– dodávateľ hrubej stavby

Obytný blok BL 21, Horný Šianec
– dodávateľ hrubej stavby

Revitalizácia Zámockej ulice, Bratislava
– dodávateľ hrubej stavby blokov 2A, 2B, 2C, 2D a 1C, 1D

 

 

2001

Interex Plus, Trenčín
– dodávateľ hrubej stavby

Rekonštrukcia podnikovej predajne OZETA, Trenčín
– vyšší dodávateľ

Obytný dom 19 b.j., Veľkomoravská, Trenčín
– vyšší dodávateľ

Rekonštrukcia a prístavba Park Hotela, Teplice
– vyšší dodávateľ

 

Referencie 2006 - 2010

2010

LAUGODENT, Trenčín

Športové centrum AIRCRAFT, Bratislava

IPR EBO 85600, Jaslovské Bohunice

TRENS, Brúska Favretto, Trenčín

RD Kollárová, Trenčín

Letná Residence, Bratislava

 

2009

Bytový dom, Liptovská ulica, JUH I

Trenčianska Riviéra

 

2008

Obytný dom B, Východná ulica, Trenčín

Stará tržnica

Obytný dom C, Východná ul. Juh II

Polyfunkčný objekt AVK

Polyfunkčný objekt Masaryčky centrum

 

2007

Polyfunkčný objekt na Trenčianskej ulici, Nová Dubnica
- II. etapa, dodávateľ monolitických konštrukcií

Obytný dom "A", Východná ulica, Trenčín
- vyšší dodávateľ, vlastná investícia

Obytný súbor, Galvániho ulica, Bratislava
- III. etapa, dodávateľ hrubej stavby

 

 

2006

Polyfunkčný objekt na Trenčianskej ulici, Nová Dubnica
- I. etapa, dodávateľ monolitických konštrukcií

EUROPA Shopping Centrum, Banská Bystrica
- dodávateľ monolitických konštrukcií

Obytný dom Pod Sokolice
- vyšší dodávateľ stavby, vlastná investícia

Seko - polyfunkčný objekt
- vyšší dodávateľ stavby

Kopretina TN s.r.o. - sídlo spoločnosti a výrobné priestory
- vyšší dodávateľ stavby

 

 

Referencie 2011 - 2015

2015

Hotel PANORAMA, Trenčianske Teplice

Bytový dom Sedličná 2.etapa, Trenčianske Stankovce

 

2014

Vila MONTE CARLO

Polyfunkčný objekt, ul Komenského, Nové Mesto nad Váhom


Bytový dom Sedličná 1.etapa, Trenčianske Stankovce


RD Marián Gáborík, Trenčín – hrubá stavba

Výstavba inžinierskych sietí pre Kúpalisko Zelená žaba Trenčianske Teplice

Bytový dom Liptovská - 3. etapa, Trenčín


Mestská vila Trenčín, Brezina - hrubá stavba

Rekreačný objekt, Motešice

 

 

2013

Radové RD 9-16, Obytný súbor Na Kameni, Kubrá, Trenčín

Rozšírenie areálu firmy KVETA, Trenčianske Stankovce – hrubá stavba

Garáž a spevnené plochy, Záblatie, Trenčín

Villa Odetta, Mariánka, Bratislava

Bytový dom s polyfunkciou, Gabrišova, Nové Mesto nad Váhom

Bytový dom, Obytná zóna Na Kameni, Kubrá, Trenčín

 

 

2012

Komunikácie a inžinierske siete, Na Kameni, Kubrá, Trenčín

Hotel Panoráma, Trenčianske Teplice (hrubá stavba)

Radové RD 1-8, Obytný súbor Na Kameni, Kubrá, Trenčín

Rodinné domy, Nová Vrakuňa - 2. Etapa, Bratislava

RD Kubrá, Trenčín

 

 

2011

Hotel Vista, Centrum turstického ruchu, Dolní Morava, Česká republika (hrubá stavba)

Tenisový areál Morghan, Myjava

Polyfunkčný objekt LANTEON, Trenčín

Bytový dom Liptovská, 2. etapa, Trenčín

IBV Zlatovce, Trenčín

Polyfunkčný objekt INFINITY TN


 

 

Referencie 2016 - 2018

2017

AMBER REAL Nové Mesto nad Váhom - prístavba AB SALVATOR

OD Riviéra 3, Trenčín

Bytové domy 3,4  Za Potokom, Trenčianske Stankovce

Bytový dom Saratovská

 

2016

UNOMED nadstavba

Bytový dom Liptovská - 4. etapa, Trenčín

Bytové domy 1,2 Za Potokom, Trenčianske Stankovce

 

 

Podkategórie

MONOLIT Slovakia s.r.o. - STAVIAME / REKONŠTRUUJEME / OBCHODUJEME