PONUKA

elektroohrev konštrukcií

Elektroohrev konštrukcií

Spoločnosť MONOLIT Slovakia s.r.o. je schopná realizovať v zimnom období pri výrazných mínusových teplotách spracovanie betónu a jeho ochranu pred mrazom pomocou elektroohrevu konštrukcií.

Elektroohrev betónových konštrukcií zabezpečuje spoločnosť pomocou transformátorov TVS 32706-039 o výkone 12,5 kVA.

Jeden transformátor zabezpečí voči mrazu konštrukciu o výmere cca 10 m3 objemu alebo cca 50 až 100 m2 plochy spracovanej betónovej zmesi. MONOLIT Slovakia vlastní 10 týchto transformátorov.

 

 

1

MONOLIT Slovakia s.r.o. - STAVIAME / REKONŠTRUUJEME / OBCHODUJEME