PROFIL SPOLOČNOSTI

informácie o MONOLIT Slovakia, s.r.o.

MONOLIT Slovakia, s.r.o.

MONOLIT Slovakia s.r.o., je stavebná spoločnosť. Zaoberá sa realizáciou bytových, občianskych a priemyselných stavieb na Slovensku formou komplexnej dodávky stavebného diela ako vyšší dodávateľ stavby, alebo formou subdodávky časti stavby.

Pri zabezpečovaní komplexných dodávok stavebných diel na kľúč ako vyšší dodávateľ MONOLIT Slovakia s.r.o. spolupracuje s vybranými stálymi a osvedčenými poddodávateľskými partnermi.

Od roku 2004 spoločnosť MONOLIT Slovakia s.r.o. realizuje vlastné investičné projekty súvisiace s výstavbou a predajom bytov, ďalej výstavbou, predajom a prenájmom nebytových priestorov.

 

Základné údaje

Názov spoločnosti:
MONOLIT Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Nám. sv. Anny 360/10, Trenčín 911 01
IČO: 34125388
DIČ: 2020386621
IČ pre DPH: SK2020386621
Obchodný register: Vložka číslo:  755/R
Rok založenia: 1995

 

Vedenie spoločnosti

Ing. Miloš Lančarič - konateľ spoločnosti, riaditeľ

Ing. Tomáš Orság - konateľ spoločnosti, technický úsek

Ing. Ľubomír Dvorský - konateľ spoločnosti, servisné strediská

Dušan Pevný - konateľ spoločnosti, výroba

MONOLIT Slovakia s.r.o. - STAVIAME / REKONŠTRUUJEME / OBCHODUJEME