PROFIL SPOLOČNOSTI

informácie o MONOLIT Slovakia, s.r.o.

História spoločnosti

MONOLIT Slovakia s.r.o. bola založená v roku 1995. V začiatkoch sa špecializovala na zhotovenie monolitických železobetónových konštrukcií s použitím systémových debnení.

Postupne rozširovala rozsah svojej pôsobnosti od realizácie ucelených celkov stavieb až do dodávok stavieb na kľúč.

Pracovníci spoločnosti MONOLIT Slovakia s.r.o. majú skúsenosti s realizáciou stavieb na Slovensku, v Čechách, Nemecku či Ukrajine.

Na Slovensku doteraz realizovali viac ako 170 stavieb rôzneho druhu i objemu, v Čechách viac ako 40.

V súčasnej dobe je aktívne pôsobenie zamerané na realizáciu zákaziek na Slovensku.

Dôležitým článkom výrobného programu spoločnosti sú vlastné investičné projekty a ich následné zhodnotenie.

MONOLIT Slovakia s.r.o. - STAVIAME / REKONŠTRUUJEME / OBCHODUJEME