top monolit

top img2

Financovanie

  • zálohu vo výške 10.000,- €, uhradí budúci kupujúci po podpise Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve prevodom do 3 pracovných dní na účet predávajúceho ,
  • vlastné finančné prostriedky uhradí budúci kupujúci do 30 kalendárnych dní po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na predmet zmluvy.
  • doplatok financovaný hypotekárnym úverom (stavebným sporením) uhradí budúci kupujúci do 30 kalendárnych dní po zápise bytov na list vlastníctva

 

Spôsob financovania:

  • hypoterkárny úver (OS Za Liptovskou je nastavený ako developerský projekt v ČSOB, a.s., VÚB, a.s. a Slovenskej sporiteľni, a.s.)
  • stavebné sporenie
  • vlastné finančné prostriedky

 

OS ZA LIPTOVSKOU

OS ZA LIPTOVSKOU
Výnimočná lokalita, bývanie v prírode, v tichej časti sídliska Juh na juhovýchodnom svahu za ulicou Liptovská – to všetko v sebe spája pripravovaný projekt Obytného súboru Za Liptovskou v Trenčíne. Tento projekt spĺňa štandardy moderného a finančne dostupného bývania.

KONTAKT

KONTAKT
Monolit Slovakia, s.r.o.
Nám. sv. Anny 360/10
911 01 Trenčín

Telefón: +421 32 6494531
Mobil: +421 905 898 624

E-mail: byty@monolit.sk

Copyright © 2020 Monolit Slovakia, s.r.o.

All rights reserved   #

webdesign: dveBe

Všetky Vami poskytnuté osobné údaje sú spracované v súlade zo zákonom č.122/2013 o ochrane osobných údajov v platnom znení.